Aguilar Aguilar Wilmer David

Wilmer David Aguilar Aguilar


Encontrado 2 libros en total
Aymara Qamasa 1
2013
El texto nos habla de las costumbres aymaras. Según la Universidad Tupac Katari la...
Sawuta Saltanaka
2014
Aka pankanxa ch´uqi awayu, mirinu awayu, istalla, wallquipu, ch´uspa, t´isnu, inkhuña...